Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
'T Vaartje 33 in Waspik 5165 NA

't Vaartje 33

5165 NA Waspik
Vraagprijs € 539.000,- k.k.
0162-571630

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1842 Woonoppervlakte 480 m² Aantal kamers 10
Lees meer

Omschrijving

Mooie, gerenoveerde vrijstaande woning met mogelijkheid voor dubbele bewoning of het realiseren van twee woningen.
Inhoud circa 1829 m³. Perceeloppervlakte 890 m².

De woonboerderij is omstreeks 1842 gebouwd. Het voorhuis (nummer 33) is in 1999 geheel gestript en verbouwd....
Lees meer

Omschrijving

Mooie, gerenoveerde vrijstaande woning met mogelijkheid voor dubbele bewoning of het realiseren van twee woningen.
Inhoud circa 1829 m³. Perceeloppervlakte 890 m².

De woonboerderij is omstreeks 1842 gebouwd. Het voorhuis (nummer 33) is in 1999 geheel gestript en verbouwd. Hetzelfde gebeurde met nummer 35 in 2005. Daarna is alles netjes onderhouden.
De woning wordt in zijn geheel aangeboden, maar dubbele bewoning is mogelijk. Zo worden de twee woningen gescheiden door een brandwerende muur. Nu is het nog wel mogelijk om beide woningen binnendoor te bereiken.


KENMERKEN
- soort woonhuis : vrijstaande woning
beschermd stads-en dorpsgezicht
- ligging : aan doorgaande weg
- inhoud : ca. 1.829 m³
- woonoppervlakte : ca. 480 m²
- externe bergruimte : ca. 30 m²
- perceelgrootte : 890 m²
- bouwjaar woning : omstreeks 1842
- isolatie : muur | dak | ged. dubbel glas
- kamers : 10
- slaapkamers : 4
- onderhoud binnen : goed


PLUSPUNTEN
• Zeer ruime inhoud
• Mogelijkheid voor dubbele bewoning
• Slaapkamers en badkamer op de begane grond
• Authentieke woning
• Dubbele garage
• Dakisolatie
• Gevelisolatie


’t Vaartje 33
Begane grond

• entree
o hal
o toilet
o portaal
• vaste kasten
• trapopgang

• woonkamer
o gashaard
o meterkast
o 2 x openslaande deuren naar tv-kamer

• tv-kamer
o toegang tot tuin

• keuken
o vaatwasser
o afzuiger
o spoelbak
o close-in-boiler
o vaste kast

• bijkeuken
o witgoedaansluiting

• opkamer
o vaste kasten

Eerste verdieping

• overloop

• badkamer
o douche
o wastafel
o toilet

• slaapkamer 1

• slaapkamer 2
o dakkapel

• slaapkamer 3
o dakkapel

’t Vaartje 35
Begane grond

• hal
o toilet
o meterkast

• woonkamer
o open haard
o openslaande deuren naar tuin

• werkkamer
o deur naar tuin

• zitkamer
o vaste kasten
o deur naar tuin

• slaapkamer

• badkamer
o wastafel
o inloopdouche


Zolder (vlizotrap)

• open ruimte
o 2 x dakraam
o C.V.-opstelling

• open ruimte
o C.V.-opstelling
o Trapopgang naar bergzolder

• open ruimte

Tuin

o west
o terrassen
o siertuin

Dubbele garage

o ca. 5.52 m x 5.45


BEREIKBAARHEID
De woning ligt tussen Waspik en Sprang-Capelle, strategische ligging ten opzicht van diverse autosnelwegen (Maasroute – A59).
De afstand naar de A59 bedraagt slechts 3 minuten.
Vanaf de A59 een directe verbinding met grote steden als Tilburg, Breda en ‘s-Hertogenbosch.


BESTEMMINGSPLAN
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgebied-VA01/r_NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgebied-VA01.html#_6_Gemengd

Artikel 6 Gemengd
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Wonen
• wonen in de hoofdmassa en de aangebouwde bijbehorende bouwwerken, waarbij per bouwperceel maximaal 1 (bedrijfs)woning is toegelaten, met dien verstande dat:
o indien in de bestaande situatie sprake is van meer dan 1 woning op een bouwperceel, maximaal het bestaande aantal woningen is toegelaten;
o de woning (deels) in de gevellijn is gelegen, tenzij de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woning op achterperceel' van toepassing is in welk geval de woning op maximaal de bestaande afstand tot de gevellijn mag zijn gelegen;
o ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal woningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven;
o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouwen uitgesloten' of 'specifieke vorm van gemengd - achterperceel' geen woning is toegestaan, tenzij de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woning op achterperceel' eveneens van toepassing is;
o waar onder 1 tot en met 4 woning staat dit tevens geldt voor een bedrijfswoning;
• beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten bij een (bedrijfs)woning, op een maximum van 50 m2 brutovloeroppervlak van de hoofdmassa of bijbehorend bouwwerk per (bedrijfs)woning, met in achtneming van lid 6.5.2;
• garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
met dien verstande dat bestaande kamerbewoning, bed & breakfast en bedrijf en beroep-aan-huis is toegestaan in de toegelaten aard en omvang;


Bedrijven
• bedrijven ter plaatse van de aanduidingen 'bedrijf', 'maatschappelijk', 'dienstverlening', 'horeca', 'detailhandel', met dien verstande dat:
o de activiteiten vallen onder categorie A en B, zoals genoemd in Bijlage 1, kolom 'zelfstandige bedrijven' alsmede bedrijven welke naar hun schaal, aard en hinder op de omgeving daarmee vergelijkbaar zijn;
o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - aanvullende bedrijfsactiviteit' in aanvulling op hetgeen is bepaald onder d sub 1 de activiteiten zijn toegestaan zoals opgenomen in Bijlage 4 Aanvullende bedrijfsactiviteiten - bestemming Gemengd, behorende bij deze regels,
o ter plaatse van de aanduiding ''verkooppunt motorbrandstoffen' en 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg'' in aanvulling op sub d onder 1 een 'verkooppunt motorbrandstoffen ' respectievelijk een 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' is toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding tevens detailhandel tot een maximum brutovloeroppervlak van 100 m2 is toegestaan en het assortiment gericht is op automobilisten;
o een internetbedrijf of internetafhaalpunt is niet toegelaten, met uitzondering van het gestelde in lid 6.1 onder m sub 2;
o ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg' een vulpunt LPG is toegestaan;
o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - agrarische bodemexploitatie met bijbehorende voorzieningen' is agrarische bodemexploitatie toegestaan;
o ter plaatse van de aanduiding 'overig zone - kernen in landelijk gebied' het bouwperceel van een bedrijf maximaal 5.000 m2 mag bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte van het bouwperceel groter is, dan wordt de bestaande oppervlakte geacht te zijn bestemd en daarmee toegelaten;
met dien verstande dat een bestaand internetbedrijf of internetafhaalpunt is toegestaan in de toegelaten aard en omvang;

Voorzieningen
• niet-publieksgerichte voorzieningen ter plaatse van de aanduidingen 'bedrijf', 'maatschappelijk', 'dienstverlening', 'horeca', 'detailhandel', 'specifieke vorm van gemengd - achterperceel' en 'overige zone-stedelijk lint', met dien verstande dat:
o per bouwperceel tot maximaal 200 m2 bruto vloeroppervlak voor niet-publieksgerichte voorzieningen gebruikt mag worden;
o indien in afwijking van sub 1 in de bestaande situatie sprake is van een grotere oppervlakte, het bestaand gebruik voor niet-publieksgerichte voorzieningen in oppervlakte als maximum geldt;
• niet publieksgerichte voorziening ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet publieksgerichte voorziening';
• publieksgerichte dienstverlening of publieksgerichte maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' en 'maatschappelijk';
• lichte horeca ter plaatse van de aanduiding 'horeca', met dien verstande dat:
o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - aanvullende horeca-activiteit' daarnaast horeca van een categorie of type is toegestaan zoals opgenomen in de tabel in Bijlage 11 Aanvullende horeca behorende bij deze regels;
• detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', met dien verstande dat:
o een supermarkt uitsluitend op de begane grondlaag ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' is toegestaan;
o detailhandel volumineus uitsluitend ter plaatse van een aanduiding 'detailhandel volumineus' is toegestaan met dien verstande dat het type volumineuze detailhandel is toegestaan zoals opgenomen in Bijlage 10 Detailhandel volumineus behorende bij deze regels;

Algemene regels bedrijven en voorzieningen
• bedrijven en voorzieningen zoals bedoeld in lid 6.1 onder d tot en met i zijn toegelaten, met dien verstande dat:
o de activiteiten (deels) worden uitgeoefend in een gebouw dat (deels) is gelegen in de gevellijn, met uitzondering van een bedrijf of voorziening ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - achterperceel'. Voor zover sprake is van een bedrijfsactiviteit zoals bedoeld in lid 6.1 onder d wordt onder gebouw in de gevellijn tevens een bedrijfswoning verstaan;
o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - achterperceel' uitsluitend de activiteiten per adres zijn toegestaan zoals opgenomen in Bijlage 8 Achterperceel behorende bij deze regels;
o de activiteiten op de begane grondlaag uitgeoefend worden, waarbij bijbehorende kantoren en de op basis van lid 6.1 onder h toegelaten verblijfsrecreatieve functies ook zijn toegestaan op de verdiepingen;
o een geluidzoneringsplichtige inrichting of een inrichting zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (BEVI) is niet toegelaten, met uitzondering van bevi-inrichtingen gelegen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bevi, waar de bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan zoals opgenomen in Artikel 25 Bevi;
o alleen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - buitenverkoop' tentoonstelling van te verkopen producten in de open lucht is toegestaan, waarbij de activiteiten zijn toegestaan zoals opgenomen in Bijlage 9 Buitenverkoop, behorende bij deze regels;
o alleen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - open opslag' is opslag in de open lucht toegestaan, waarbij de activiteiten zijn toegestaan zoals opgenomen in Bijlage 7 Open opslag, behorende bij deze regels,
o alleen ter plaatse van de aanduiding 'kas' zijn kassen toegestaan;
• indien het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'dienstverlening', 'maatschappelijk', 'detailhandel', 'supermarkt', 'detailhandel volumineus', 'horeca', , 'specifieke vorm van gemengd - niet publieksgerichte voorziening' en 'specifieke vorm van gemengd - achterperceel' ten behoeve van respectievelijk de activiteit 'dienstverlening', 'maatschappelijk', 'detailhandel', 'supermarkt', 'detailhandel volumineus', 'horeca', 'niet publieksgerichte voorziening' of 'achterperceel', gedurende minimaal één jaar is gestaakt en duurzaam beëindigd is, de gronden niet meer als zodanig in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van de desbetreffende activiteit;

• indien de activiteiten ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - aanvullende bedrijfsactiviteit' zoals opgenomen in Bijlage 4, behorende bij deze regels, 'specifieke vorm van horeca - aanvullende horeca-activiteiten' zoals opgenomen in Bijlage 11, behorende bij deze regels , 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' en 'verkooppunt motorbrandstoffen', 'specifieke vorm van gemengd - buitenverkoop', 'specifieke vorm van gemengd - open opslag' of ''specifieke vorm van bedrijf - bevi' gedurende minimaal drie jaar is gestaakt en duurzaam beëindigd is, de gronden niet meer als zodanig in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van de desbetreffende activiteit;
• ondergeschikte en niet zelfstandige functies op niet meer dan 10% van het totale brutovloeroppervlak van het bedrijf en/of de voorziening, exclusief de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 100 m2 voor (een combinatie van) de volgende functies:
o aan lid d, e, f en g ondergeschikte en niet-zelfstandige detailhandel voor zover het betreft een beperkte verkoop van goederen die functioneel rechtstreeks verband houden met het bedrijf en/of de voorziening;
o en aan lid d, e, f, g, h en i ondergeschikte en niet -zelfstandige internethandel;
o aan lid e, f, g en i ondergeschikte, niet-zelfstandige, aan de detailhandelsfunctie verwante, lichte horeca;
Overige bijbehorende voorzieningen en bouwwerken
met de bij a tot en met i behorende:
• parkeervoorzieningen, met dien verstande dat voldaan wordt aan Artikel 26 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden, waarbij het bestaande gebruik in de bestaande omvang en functietype is toegelaten;
• bijbehorende bouwwerken
• bouwwerken, geen gebouwen zijnde
• tuinen, erven en verhardingen
• ontsluitingswegen en -paden ten behoeve van aangrenzende bestemmingen;
• nutsvoorzieningen
• water en waterhuishoudkundige voorzieningen
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 539.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Woonboerderij Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Normaal Bouwjaar 1842 Bouwvorm Bestaande bouw Indeling Woonoppervlakte 480 m² Perceeloppervlakte 890 m² Overige inpandige ruimte 18 m² Externe bergruimte 30 m² Inhoud 1829 m³ Aantal kamers 10 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder Energie Isolatie Dakisolatie, muurisolatie en gedeeltelijk dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel en gashaard C.V.-Ketel Nefit Topline (Gas Combiketel uit 2011, Eigendom) Buitenruimte Tuin Tuin rondom Hoofdtuin Tuin rondom Achterom Ja Kwaliteit tuin Fraai aangelegd Parkeergelegenheid Garage Vrijstaand steen en geen garage, voor 2 auto's Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Toelichting Parkeren op eigen terrein Parkeeroppervlakte 30 m² (552 bij 545) Totaal aantal garages 1 Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd, dubbele bewoning mogelijk, beschermd stads- of dorpsgezicht, toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor minder validen Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Redelijk tot goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Dakraam Kadastrale gegevens Gemeente Waspik Sectie O Perceelnummer 295 Oppervlakte 390 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Waspik Sectie O Perceelnummer 296 Oppervlakte 500 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.